Cap imatge ni cap paraula pot fer justicia a la realitat.