La fotografia és una manera de veure i d'escriure poesia a través de la Llum.

 

 La màgia està en la Llum de la mirada, és veure que en el simple està l'extraordinari, és veure només el que és.