La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple està l'extraordinari.