La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple i en l'ara està l'extraordinari.