Camps d'arròs inundats

Un bon plat d’arròs cuinat ha d’haver passat abans per la plantada i la sega de les grans extensions de camps d’arrossars, o per les exhibicions d’aquest art de la pagesia. La plantada té lloc al mes de juny i és a l’octubre quan se sega. Són moltes les extensions de camps enaiguats, on l’arròs forma part de la base d’aquesta activitat agrària del baix Empordà.