Tota la màgia o la simetria de la Vida està en un mateix. 

És veure i sentir essent la Vida, és reconèixer o redescobrir que no hi ha separació ni fronteres amb res ni amb ningú.

 

anna serrat

 

 

 

 

La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple i en l'ara està l'extraordinari.