Terra franca

La terra, tal com la veus, no té res a veure a com l'imagines,  és franca, sempre et parla en temps real.

 

 

anna serrat

 

 

 

 

 

La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple i en l'ara està l'extraordinari.