L'ssencial és..

L'essencial és arribar a veure la senzillesa de la Vida.

 

És tan simple viure, tant, que la ment no ho veu, i el que fa és fragmentar-ho tot en

 

dos, entre el que està be i el que està malament. Amb la visió de la Vida, que està sempre present, veus aquesta senzillesa impersonal.

 

anna serrat