L'ssencial és..

L'essencial és arribar a veure la senzillesa de la Vida.

 

És tan simple viure, tant, que la ment no ho veu, i el que fa és fragmentar-ho tot en

 

dos, entre el que està be i el que està malament. Amb la visió de la Vida, que està sempre present, veus aquesta senzillesa impersonal.

 

anna serrat

 

 

 

 

 

La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple i en l'ara està l'extraordinari.