Autoretrat de l'indefinible....

 

En cada ésser hi veig el que jo soc. La Vida.

 

Gràcies als altres he pogut redescobrir l'autèntica naturalesa.

 

anna serrat

 

 

 

 

La màgia està en la visió de la Vida, és veure que en el simple i en l'ara està l'extraordinari.