Autoretrat de l'indefinible....

 

En cada ésser hi veig el que jo soc. La Vida.

 

Gràcies als altres he pogut redescobrir l'autèntica naturalesa.

 

anna serrat