Art natural

L'art és lliure i buit de conceptes, idees i creences. Si busques saber crear art, o saber-lo reinterpretar, mentre busques,  ja l'has perdut. 

 

anna serrat